Solar panels at office balcony - Paf, Tallinn

Micro-solar helps achieve greener shared buildings -  Paf, Tallinn, Estonia, WWF's Green Office example

(Read the story in Estonian below)

Paf is working steadily towards Carbon Neutrality. Social Responsibility is at the heart of our mission to generate funds for public good. But we also work on improving our Environmental Footprint in all our markets.

We are very pleased with how the WWF Green Office program helped focus our efforts and measure our progress. Our operation in Tallinn is our smallest but this also makes it very agile. Last year we decided to bring all our Estonian operations under one roof. This was a great opportunity to focus on sustainable solutions for heating, cooling, building, and energy use. 

But we did hit one problem very common in shared buildings. Our Tallinn office occupies part of one floor in a large mixed-use building. Our company's policy is to purchase renewable power for all our facilities. In this building the power contract is arranged for the entire building and each tenant only billed by a sub-meter. So we found ourselves locked into using standard Estonian grid electricity which is very carbon intensive – approximately 1000g/kWh.  
 

Our green solution

We built a test solar plant to see how much of our office energy we could replace with renewable power. We mounted the panels on our balcony. The system has 4 solar panels producing 980Wp but can be scaled up to 12 panels, depending on our energy needs. Our plan is to determine our energy load this winter then scale our panel system up in the spring. Right now, our estimation is that the current system of 4 panels will produce 15% of our energy needs and help avoid 800kg of CO2 emissions. 
 

Scaling up in the future

We are using the knowledge from this project for the renovation of our main office on Åland. That project is planned to have up to 200kWp of solar PV panels and drive our operations towards carbon neutrality. 

 

- Michael Taevs / Chief Sustainability Officer, Paf
-----------------------------------------------------------------------------
 

Mikro-päikesepaneelid aitavad Pafil büroohooned rohelisemaks muuta

 

Paf töötab järjekindlalt selles suunas, et saavutada süsinikneutraalsus. Sotsiaalne vastutustundlikkus on meie missiooni keskmes ning kogume selleks otstarbeks vahendeid. Lisaks sellele teeme tööd selle nimel, et parandada meie ökoloogilist jalajälge kõikidel oma turgudel.

Meie Tallinna kontor on kõige väiksem, kuid samas ka kõige vilkam. Eelmisel aastal otsustasime kõik meie Eesti osakonnad koondada ühe katuse alla. See oli suurepärane võimalus, et keskenduda säästvatele lahendustele kütte- ja jahutussüsteemides, ehitusel ja energia kasutamisel.
 

Meie roheline eesmärk ja esilekerkinud probleemid

Projekteerimise algfaasis võtsime kohe eesmärgiks saada WWFi Green Office sertifikaat. Me jäime väga rahule sellega, kuidas nimetatud programm aitas meil keskenduda oma eesmärkidele ja mõõta progressi. Kahjuks põrkasime kokku ka ühe tüüpilise probleemiga, mis seisnes selles, et meie Tallinna kontor on üks osa suuremast erineva otstarbega hoonest. Meie firma põhimõtteks on osta rohelist energiat kõikides oma kontorites. Tallinna kontorihoones toimub aga elektri ostmine ühe üldise lepingu alusel ning rentnikud tasuvad vastavalt oma arvestile. Seega olime olukorras, kus pidime tarbima n.ö tavalist elektrit, mis on väga süsinikurikas - umbes 1000g/kWh.  
 

Meie roheline lahendus

Ehitasime prooviks väikese päikeseelektrijaama, et näha, kui palju kasutatavast energiast saaksime asendada taastuvenergiaga. Paigaldasime paneelid oma rõdule ning lisatud pildil näete meie rõõmsaid kolleege tähistamas seda väikest, kuid olulist sammu. Süsteemi kuulub 4 päikesepaneeli, mis toodavad 980Wp, kuid mida saab laiendada veel kuni 12 paneelini sõltuvalt energiavajadusest. Hetkel on plaanis hinnata meie energiavajadust talvisel perioodil ning seejärel lisada kevadel puuduolevad paneelid. Praeguse seisuga toodavad 4 paneeli 15% kogu meie kontori elektrivajadusest ning aitavad ära hoida u 800kg CO2 emissiooni. 
 

Suuremad plaanid tulevikuks

Saadud kogemuse põhjal renoveerime ka oma peakontori Ahvenamaal. Plaanis on paigaldada päikesepaneele, mis toodavad 200kWp ning aitavad meid süsinikneutraalsuse suunas.
 

Lugupidamisega,

Michael Taevs / Jätkusuutlikkuse programmi juht, Paf