Management and kick off - Sealed Air, Turkey

Environmental management and  GO kick off - Sealed Air, Turkey, WWF's Green Office example 2012

 

Sealed Air is a global leader in food packaging and facility hygiene. The motivation for the Sealed Air office in Turkey to go for Green Office was to reduce their ecological footprint and consumption and to function within the planetary boundaries. The Sealed Air head office in Turkey employs about 150 people and is the first within its sector to receive the WWF Green Office certificate.
 
Upon joining the programme, a Green Team of 17 members was convened to launch Green Office at the office. They set three goals for their office, in three categories: 1) reduce paper consumption by 10%, 2) raise employee environmental awareness by 10%, and 3) send 80% of recyclable waste to be recycled. All of these targets were met and exceeded!
 
An office-wide event was held to increase awareness, and the Consumer Habit Questionnaire was passed around to all employees to self-assess their habits that promote the environment at the office. In addition, stickers and posters were displayed throughout the office to promote awareness. An email campaign was implemented with everyday environmental tips and reminders of sustainable lifestyle habits.

Additional activities at the office included setting printers’ defaults to print double-sided, and keeping single-sided copies near the printing area to be reused. Paper and plastic cup use decreased as 600 ceramic mugs were handed out to office employees. The office set a goal to reduce paper consumption by 10% and greatly exceeded that, achieving a reduction of 24%!
 
New bins were purchased for recyclables, as well as electronic waste and batteries to be collected for safe and environmentally friendly disposal. To ensure that all waste was recycled or safely disposed of as intended, the office collected certificates and necessary licences from waste management companies. The goal was to send 80% of recyclable waste for recycling, and the office again exceeded the goal with an achievement of 100%.

- Sealed Air's Green Team

 

WWF Green Office Örneği: Sealed Air (Türkiye) Genel Müdürlük Ofisi

 

Gıda güvenliği ve koruma, koruyucu ambalaj ve Diversey iş birimleri ile  sektöründe küresel liderden biri olanSealed Air, Türkiye Genel Müdürlük ofisi ile ekolojik ayakizini azaltmak ve tek dünya sınırları içinde yaşamak amacıyla Eylül 2011'de Green Office olmaya karar verdi.150 kişinin çalıştığı ofis, dünya çapında sektöründe WWF Green Office diplomasını alan ilk ofis oldu.  

Green Office Programı'na katıldıktan sonra Sealed Air Türkiye Genel Müdürlük ofisinin ilk işi, gönüllü 17 çalışandan oluşan bir Yeşil Ekip kurmak oldu.Yeşil Ekip, genel müdürlük ofisi için üç kategoride üç hedef koydu: 1) kağıt tüketimini %10 azaltmak, 2) çalışanların çevre bilincini %10 artırmak, ve 3) geri dönüştürülebilir atıkların %80'ini geri dönüşüme yönlendirmek! Süreç sonunda bu hedeflerin tamamına ulaşılmış, hatta üzerine çıkılmıştı.    

Koyulan hedeflere ulaşmak için gerekli olan aksiyonları içeren bir aksiyon planı Yeşil Ekip tarafından hazırlandıktan sonra üst yönetimden planla ilgili onaylar alındı ve ofis çalışanları ile bunu paylaşmak için  bir kick off toplantısı yapıldı Tüm ofis çalışanlarının katıldığı bu toplantıda, Genel Müdür tarafından sürdürülebilirliğe ve dolayısıyla WWF Green Office Programı'na verilen önem anlatıldı. Toplantıda ayrıca WWF-Türkiye yetkilileri tarafından doğa koruma konusunda kısa bir eğitim verildi. 

‘’Test Edin: Ne Kadar Yeşil’siniz? ‘’ başlıklı çalışan bilinci ölçmek üzere WWF tarafından hazırlanmış anket, eğitimler öncesi tüm çalışanlar ile paylaşıldı. Ofiste ilgili yerlere sticker'lar, dönkartlar, posterler asıldı. Dünya Çevre Günü, Dünya Otomobilsiz Kent Günü gibi özel günlerde e-mailing çalışmaları yapıldı. WWF-Türkiye tarafından aylık gönderilen Green Tip'ler tüm çalışanlar ile paylaşıldı. Her gün nasıl daha yeşil olunacağına dair bilgiler e-mail olarak iletildi.
Bunların yanısıra ofisteki tüm printerların varsayılan baskı ayarı çift taraflı yapıldı. Tek tarafı basılan kağıtlar müsvedde olarak kullanılmak üzere printer'a yakın bir noktada biriktirildi. Ofisteki kağıt/köpük bardak tüketimini en aza indirmek amacıyla tüm çalışanlara 600 adet kupa dağıtıldı. Kağıt tüketimini %10 azaltmak şeklinde belirlenen hedef, %24 azaltım olarak başarıldı.
 
Geri dönüştürülebilir ambalajlar için her masanın altına ayrı birer çöp sepeti yerleştirildi. Bunun yanısıra elektronik atık, atık pil ve atık tonerler ayrı olarak toplandı. Tehlikeli atıkların ve ambalaj atıklarının uygun şekilde geri dönüştürüldüğü ve/veya bertaraf edildiğinden emin olmak için çalışılan tüm atık firmalarının yetki belgeleri toplandı. %80 olarak belirlenen geri dönüşüm hedefi, geri dönüştürülebilir atıkların %100 geri dönüşüme yönlendirilmesi olarak başarıldı.

- Sealed Air yeşil Ekip